Archiwizacja dokumentów - archiwizacja.pmsa.pl

Archiwizowanie dokumentów to jeden z ważnych aspektów funkcjonowania każdej firmy. Pod pojęciem archiwizacji dokumentów rozumie się uporządkowanie i usystematyzowanie dokumentacji, która powstała w toku działalności firmy. Istnieje pewna lista kategorii dokumentów, które muszą być przechowywane w archiwum w określonej kolejności.

f