Abbey House

Nadrzędnym filarem inicjatywy domu aukcyjnego jest realizowanie doradztwa inwestycyjnego dla przedsiębiorstw gromadzących prywatne kolekcje dzieł sztuki. Centralnym zamysłem firmy jest aktywne tworzenie oraz powiększanie lokalnego rynku sztuki współczesnej. Jest to najlepszy doradca oraz kontrahent inwestycyjny dla wszystkich zainteresowanych inwestowaniem w sztukę. Jedną z wielu oferowanych przez spółkę usług jest pomoc w kwestiach opłacania kolekcji dzieł sztuki, a także pomoc logistyczna w ich przewozie. Abbey House zrodziło się z woli wspierania najważniejszych artystów oraz potrzeby promocji ich wśród ludzi i instytucji inwestujących w rynek dzieł sztuki.

f