Biolog terenowy - Tomasz Zawacki

Biolog terenowy to osoba, która określa aktualna aktywność szkodników w pomieszczeniach na terenie zakładu, sprawdza jakość pracy technika DDD obsługującego zakład, proponuje rozwiązania alternatywne dotyczące systemu Pest Control, sprawdza obieg dokumentacji dotyczącej Pest Control, współpracuje z kadrą zarządzającą. W razie wątpliwości proszę wejść na stronę www.biolog-terenowy.com

f