E-pok - księgowość online

Firma E-pok oferuje specjalistyczne i kompetentne pod względem rzeczowym i formalnym prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych. Zachęcamy Państwa do powierzenia naszej firmie wszelkich spraw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, dzięki czemu każdy klient zyska czas na jej rozwój. Nasza firma oferuje Państwu zajmowanie się ksiąg handlowych i podatkowych, analizowanie zestawień finansowych a także pomoc kadrowo-płacową. Ponadto zajmujemy się organizacją i prowadzeniem rachunkowości, sporządzaniem sprawozdań ekonomiczno-finansowych.

f