Fundusze unijne doradztwo

Przedmiotem działalności Doradztwa Gospodarczego StarPlan jest świadczenie usług z branży consultingowej związanych z procesem pozyskiwania finansowania zewnętrznego, w tym świadczenie usług tworzenia dokumentów w procesie ubiegania się o wkład finansowy.
W ofercie spółki znajdują się usługi: rozliczanie wniosków unijnych, szkolenia unijne oraz udzielanie indywidualnego doradztwa. Spółka realizuje również fundusze unijne, które zostały pozyskane na własny projekt.
Wnioski o środki unijne wraz z zestawem załączników (wśród których znajduje się często studium wykonalności) stają się konieczne w przypadkach ubiegania się o pomoc w ramach konkursów ministerialnych, fundusze europejskie, bądź z innych instytucji globalnych.
Studium wykonalności, bądź elementy będące jego częścią składową, takie jak analiza mikrootoczenia, analiza finansowa są konieczne w przypadkach ubiegania się o wkład pieniężny aniołów biznesu.

f