Jak grać na giełdzie

Grą na giełdzie nie powinni się intersować Ci o niestabilnych psychikach, podatnych na wszelkiego typu uzależnienia od zachowań,, a oprócz tego wszyscy ludzie podatliwi na stres, zarówno codzienny jak i długotrwały. Zielone światło posiadają zatem wszyscy, dla których gra giełdowa nie może okazać się czyś zdradliwym. To istotne, by o tym wiedzieć zanim podejmie się wybór o rozpoczęciu inwestycji giełdowych, zwłaszcza tych o charakterze agresywnym. Ale jak grać na giełdzie, ażeby nie narazić się na szwank. To bez wątpienia zależy od indywidualnych predyspozycji grającego. Lubiący ryzyko śmiało powinni inwestować agresywnie. Osoby o słabszych psychikach powinny zacząć od inwestycji nastawionej na zdywersyfikowanie środków, gdyż jest to  o wiele mniej stresogenne. Paradoksalnie z dużą uwagą i takie same emocje towarzyszą grze na prawdziwej giełdzie jak również na webowych systemach giełdowych, które z dużą dokładnością oddają prawdziwą sytuację giełdową, mimo, że nie gra się na nich zazwyczaj inwestując takie kwoty jak na WIG-u.

f