Lean manufacturing co to jest

W czasach spowolnienia gospodarczego, korporacji decydują się na duże cięcia kosztów. Ma to wpływ jakość produktu. Ale wystarczy, ażeby uzmysławiać sobie ukryte siły w ich spersonalizowanych procesach produkcyjnych. To pomoże we wprowadzeniu Kaizen i Lean Manufacturing.
Definicja Lean manufacturing została sformułowana przez naukowców z MIT w wyniku wielu lat doświadczeń w firmach produkcyjnych w całym świecie. W zgodzie z bardzo dobrą praktyką wdrożenie metodologii poprzedzają szkolenia lean manufacturing, które ukazują podstawowe zasady lean management. Opisana powyżej strategia wymaga bajecznie dokładnego przygotowania żeby możliwe było osiągnięcie jak najlepszego efektu. Metodologia Lean management zakłada usprawnienie wszystkich procesów projektowych, wytwórczych i usługowych. Przejście do nowych zasad wymaga stałego, długotrwałego procesu uczenia się (reorganizacja na przykład produkcji nie odbywa się według typowych wzorców) i nie da się tych zmian przeprowadzić w niedługim okresie czasu. Okazało się, że japońskie spółki, w szczególności Toyota opracowała własny system zarządzania produkcją, która pozwalała im wygenerować więcej przy mniejszym i mniej ludzkiego wysiłku, urządzeń, czasu i przestrzeni w porównaniu do firm europejskich i amerykańskich. Koncentruje się na utylizację odpadów, lub czegokolwiek, co podnosi koszty i generuje produkcji bez zwiększania wartości produktu widziana oczami nabywcy. Umożliwia to firmom skupić się na technice, dla których klient nie woli zapłacić. Wszystkie te działania są zdefiniowane jako odpady (japoński Muda) i dzieli się na siedem zasadniczych sekcji: nadprodukcja, zapasy, transport, niepotrzebnych ruchów, luki oczekiwań i niepotrzebnych operacji.

f