Mag Tax - rozliczenie podatku z zagranicy

Priorytetem firmy Mag-Tax jest szybkie rewindykowanie podatków zza granicy dla klientów. Działalność firma rozpoczęła w 15 lat temu, zatrudnia doświadczonych doradców, którzy zapewniają dyskrecję i bezpieczeństwo będących w toku spraw oraz wgląd w przebieg sprawy na każdym etapie. Interesanci mogą też skorzystać z profesjonalnego doradztwa w przypadkach szczególnych. Firma ma wielu zadowolonych petentów, w ciągu roku obsługuje bowiem blisko kilkuset klientów z każdego z rozliczanych krajów. Klienci mogą więc liczyć na jak najszybsze odzyskiwanie podatku z takich państw, jak chociażby Holandia, Belgia, czy też Szwecja.

f