Mienie Zabużańskie rekompensata

Nasza Kancelaria zajmuje się wyceną mienia zabużańskiego oraz wielkością rekompensaty za mienie pozostawione na Wschodzie, czyli majątku pozostawionego poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W ubiegłych latach zrealizowaliśmy szereg operatów szacunkowych, stanowiących podstawę do uzyskania rekompensaty za mienie zabużańskie. Przedmiotem dotychczas przeprowadzonych operatów były nieruchomości rolne, nieruchomości leśne, obiekty mieszkalne, gospodarcze i produkcyjne.

f