Odszkodowania komunikacyjne

Pracodawca posiada swoje prawa a także obowiązki. Wypadek w pracy żąda dodatkowo od pracodawcy podjęcia odpowiednich kroków. Jedną z pierwszych operacji jaką wypada wykonać to powołać zespół powypadkowy, który, jest obowiązany zabrać się do ustalenia kontekstu i przyczyn wypadku. W czasie jak ustalenia pozostaną zrealizowane wypada sporządzić właściwy raport zwany protokołem powypadkowym Odszkodowania komunikacyjne. Tego typu zespół ma także obowiązek dokonać prawnej kwalifikacji wypadku. Dopiero wypadek pozostaje uznany za ten mający miejsce przy realizowaniu pracy względnie w drodze z lub do pracy zrównany z wypadkiem przy pracy. Pracodawca po takiej lustracji zaistniałych okoliczności może określić wydarzenie mające miejsce na terenie firmy za wypadek przy pracy bądź nie. Acz nie opłaca mu się nie honorować wypadków z powodów implikacji jakie taka decyzja może za sobą szarpnąć. Jedną z nich jest konfrontacja z pracobiorcą, który niezależnie na całość będzie domagał się wypłacenia należnego mu odszkodowania z tytułu odprowadzanego ubezpieczenia.

f