Roczne rozliczenie PIT 37

Każdy podatnik wie, że roczne rozliczenie PIT 37 i inne można składać po pierwszym stycznia każdego roku. W zależności od tego z jakiego tytułu mieliśmy dochody, rozliczenie składamy albo do końca kwietnia, albo do końca stycznia.
Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się w formie karty podatkowej lub ryczałtu a także osoby duchowne mają ostateczny termin składania zeznań podatkowych do trzydziestego pierwszego stycznia a do 30 kwietnia pozostali. Warto pamiętać, że podatnicy, którzy nie zdążyli wywiązać się z tego obowiązku w wyznaczonym terminie muszą liczyć się z karą za opóźnienie.
Gotowy wypełniony formularz PIT 37, PIT 36 lub inny PIT 2017/PIT 2018 należy złożyć w właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, bądź przekazany listownie, bądź też złożony w formie elektronicznej. Aplikacja internetowa nie wymaga e-podpisu a wyłącznie informację o kwocie dochodu wykazanego w zeznaniu z poprzedniego roku. Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć na właściwym formularzu, i tu w zależności od sposobu w jaki uzyskaliśmy dochód powinno się wybrać właściwy formularz na przykład:
- PIT 28 - działalność rozliczana na podstawie ryczałtu
- PIT 36 (działalność rozliczana na zasadach ogólnych - KPIR)
- PIT 36L liniowy
- PIT 37 praca
- PIT 38 giełda
- PIT 39 nieruchomości
Roczne rozliczenie PIT 37 oraz inne PITy 2017/PITy 2018 realizowane jest w większości wypadków przez samego podatnika, jednakże jest taka szansa aby to zakład pracy, albo też organ rentowy złożył je w jego imieniu. Aby ułatwić rozliczenie podatku dochodowego w tym: PIT 37, PIT 28 czy inny PIT 2017/PIT 2018 dobrze jest wypełnić z pomocą oprogramowania jakie bez problemu znajdziemy w necie. Darmowy program PIT 2017 po wprowadzeniu naszych danych wyliczy nasz pit, a następnie ułatwi przesłać zeznanie podatkowe elektronicznie do urzędu skarbowego. To dobry sposób by rozliczyć PIT 37 oraz pozostałych deklaracje PIT 2017.

f