Tasomix.pl pasze dla brojlerów

Jak sama nazwa wskazuje, są to pasze dla brojlerów dedykowane do podawania drobiowi dojrzałemu. Wskazuje się, że wtedy, gdy już ptactwo domowe ma ukończony 30 dzień życia. Wynika to w dużej mierze z tego, co takie  pasze dla brojlerów zawierają. Przede wszystkim, stosunkowo wysoki odsetek procentowy ziaren, ale i ich składniki nie są zbyt drobne. Aby więc ptactwo odpowiednio je zgryzło, strawiło, musi być w późniejszej fazie rozwoju.

f