WB Data GeoMarketing

Polecamy analizą przestrzenną, analizę geomarketingową. Wykorzystujemy GIS, sporządzimy zaawansowane mapy.
Wykonujemy:
- analizy przestrzenne do zagadnień jak: studia wykonalności, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, studia komunikacyjne, plany zagospodarowania przestrzennego, ;
- analizę konkurencji na podstawie lokalizacji, dostępności przestrzennej i innych parametrów;
obszar oddziaływania, obszar oddziaływania np. lotniska, sklepu, hotelu, placówki bankowej, miejscowości;
- wyszukiwanie lokalizacji o określonych parametrach
- analizę geomarketingową, czyli np. potrzebujesz informacji czy lokalizacja ewentualnego punktu sprzedaży jest prawidłowa albo należy poszukać właściwej lokalizacji;
Zapraszamy na nasz blog z wynikami analiz GIS w postaci map.

f