Wdrożenie systemu

Każdy biznes, zarówno ten o mocnej pozycji rynkowej, oraz firma pretendująca do uzyskania takiej pozycji - zobligowana jest do świadczenia usług na maksymalnym pułapie. Gwarantem odpowiednio dobrego pułapu usług jest, natomiast, dobrze przeszkolony pracownik zarówno ten szeregowy, jak i członek personelu menadżerskiego czy zarządzającego. MIND to znakomita odpowiedź na takie potrzeby. W swojej ofercie posiadamy, nie tylko warsztaty z zakresu business coaching (choaching kariery, zespołów, menadżerski), ale także z zakresu zarządzania jakością: wdrażanie ISO, szkolenia ISO, szkolenie pełnomocników, audytorów ISO.
Zdecydowana większość menedżerów i kadry niższego szczebla nie ma pojęcia, jak ważne może być doskonalenie własnego warsztatu, konsekwentne panowanie nad emocjami czy też przemyślane planowanie swojej kariery. Centrum Coachingu MIND to rozbudowana oferta coachingu biznesowego, warsztatów rozwoju osobistego oraz szkoleń adresowana do osób, które napotykają najróżniejsze przeszkody w swojej karierze zawodowej.

f