Alfa-system.eu

Elektryczne systemy sterowania klapami i oknami SYSTEM oddymiania oddymianie używa się w niedużych obiektach jak i dużych kompleksach budowlanych(centrale panelowe). Centrala współpracuje z czujkami dymu, które pokazują sygnał w przypadku powstania oddymianie zagrożenia pożarowego do otwarcia klap albo okien dymowych, a dodatkowo przyciskami, których zadaniem jest ręczne uruchomienie zadań oddymiania. Istnieje możliwość podłączenia przycisku z funkcją przewietrzania. Wszelkie centrale mogą współpracować z czujkami wiatrowo-deszczowymi. Skutecznymi metodami oddymiającymi są klapy oddymiające stosowane w budynkach mieszkalnych. System oparty na centrali POLON 4200 jest zalecany do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, nieznacznych albo średniej wielkości, przykładowo. hoteli, oświetlenie awaryjne banków, magazynów, obiektów zabytkowych, "inteligentnych" budynków i tak dalej. Podstawowa wersja centrali ma wyposażenie dla czterech pętli adresowalnych z opcją oddymianie klatki schodowej adresowania po 64 elementów liniowych w każdej pętli. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym albo promieniowym. Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. A przy tym centrala sprawdza i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej. Najnowsze metody gaszenie gazem powodują duża kontrolę nad ogniem i pożarem.

f