Promiennik.pl

Bardzo powszechnym dzisiaj sposobem ogrzewania dużych powierzchni halowych oraz magazynowych są promienniki podczerwieni, wyposażone zawsze w żarniki, będące jednocześnie gorącą powierzchnią, emitującą fale cieplne. Taki sposób jest ekonomiczny, gdyż ten właśnie sposób nie wytwarza żadnego rodzaju spalin.

f