Www.geodetapomiary.pl - sporządzanie map geodezyjnych

Grupa B12 jako synonim profesjonalizmu, rzetelności i najwyższej jakości, oferuje Państwu szereg usług związanych ze sporządzaniem map geodezyjnych, map do celów projektowych, map inwentaryzacji powykonawczej, tyczeniem przyłączy i budynków, a także pełną obsługę prawną obejmującą podział działek i wznowienie granic, a także regulację stanów prawnych nieruchomości gruntowych. Świadczymy kompleksowe usługi, poparte wieloletnim doświadczeniem oraz kompleksową wiedzą.

f