Database Consulting Sp. z o.o.

Baza danych umożliwia udostępnianie tych samych danych wielu aplikacjom i użytkownikom. Dane są przechowywane centralnie, zazwyczaj w obrębie serwerów, a mechanizm blokujący oparty na oprogramowaniu takim jak Oracle, IBM SQL, APEX, DBA, MSSQL lub DB2 jest wprowadzany, aby uniemożliwić dwóm użytkownikom modyfikowanie ich w tym samym czasie.

f