Http://kire.pl

Oferta Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji wymierzona jest przede wszystkim do szkół i jednostek dydaktycznych. KIRE przeprowadza szereg kursów, w tym w szczególności kwalifikacyjnych oraz doskonalących dla pedagogów szkolnych. Rejestrować się można chociażby na kursy z języków obcych, czy też z zakresu pracy z młodzieżą niedosłyszącą. Obszerna gama szkoleń jest także dostępna dla różnych szkół w ramach specjalnie opracowanych w tym celu sekcji kształcenia tak samo nauczycieli, jak i dyrekcji. KIRE posiada ponadto bezpłatne kursy, dostępnych jest też wiele szkoleń w obrębie specjalnej witryny e-learningowej.

f