Kielce szkoła podstawowa - naukoweszkoly.pl

Niepubliczna Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie zlokalizowana jest w Kielcach. Pomysł na powstanie tej placówki jest następstwem otwarcia Niepublicznego Naukowego Przedszkola Mini Collage. U podstaw naszej działalności założyliśmy, że szkoła jest szczególnym miejscem nauki i rozwoju młodego człowieka. Przebywanie w szkole nie może dotyczyć tylko poszerzania horyzontów wiedzy. Idea szkoły musi być o wiele bardziej pojemna. Szkoła to wielopłaszczyznowy rozwój młodego człowieka. Szkoła ma ukształtować ucznia. Pomagać w rozwijaniu jego osobistych pasji. Powinna propagować wartości, które dziś są priorytetowe. Tolerowanie inności jest warunkiem zdrowego funkcjonowania wśród innych. W naszej szkole istotne jest nie tylko nauczanie – ta idea towarzyszy nauczycielom od początku. Chcemy kształtować osobowość ucznia. Kładziemy mocny akcent na nauczanie języków. Prywatna Szkoła w Kielcach to placówka bez agresji i przemocy. Zapraszamy do prywatnej Szkoły w Kielcach.

f