Klub Karate w Ostrowcu Św. "Tsunami"

Strona poświęcona klubowi karate i samoobrony z Ostrowca Świętokrzyskiego. Ze strony dowiesz się, gdzie w Ostrowcu są zajęcia karate oraz kto i gdzie może się na takie zajęcia zapisać. Choć sama strona poświęcona jest treningom karate w Ostrowcu, to sama w sobie obejmuje tematykę znacznie szerszą, opisuje szereg technik karate, wiele klubów w innych miejscowościach niż Ostrowiec i wiele innych przydatnych dla ćwiczących informacji.
Opisuje skróconą historię karate, sylwetki mistrzów karate, kata oraz wiele innych teoretycznych informacji o treningach karate i innych sztuk walki.

f