Marcin Jóźwik

Jakie są zatem alternatywne do intuicji, sprawdzone narzędzia oceny? Czy dają gwarancję trafnego wyboru? Poniżej przedstawiam wyniki badań nad skutecznością różnych metodologii i narzędzi selekcyjnych. Prognoza doskonała oznacza w tym badaniu stuprocentową trafność decyzji.
W ostatnich latach świat przyspieszył, życie nabrało jeszcze większego tempa. W gospodarce, polityce, a nawet przyrodzie sale coś się zmienia, zaskakuje. Często te zmiany dotykają nas osobiście. Wymuszają dostosowanie się do nowych warunków i okoliczności. Niektóre są zjawiskami pozytywnymi (coś zmienia się na lepsze). Inne budzą niepokój, niepewność, lęk przed nieznanym.

f