Nowoczesnaszkola.edu.pl

Dalsze kształcenie w późniejszym życiu pomaga dorosłym wykorzystać nowy potencjał, pracować nad samodoskonaleniem lub lepszą karierą, zwłaszcza że technologia i rynek pracy szybko się zmieniają.
Edukacja dorosłych jest ważnym narzędziem, które zapewnia, że ​​ludzie mogą nadążyć za szybko zmieniającym się światem technologicznym. Niezależnie od tego, czy kształcenie ustawiczne oznacza poprawę znajomości języka angielskiego lub zdobycie nowej umiejętności, pomaga dorosłym zdobyć umiejętności potrzebne do osiągnięcia sukcesu.

f