Oczywiście

Przedszkole jest czynne w godzinach 7:00- 18:00, we wszystkie dni powszednie. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2 do 7 lat.

f