Ośrodek Szkolenia

Ośrodek, akredytowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Oferujemy między innymi: Szkolenia z zakresu BHP (także w języku migowym). Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego; Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Wykonywanie obowiązków służby bhp – kompleksowa obsługa firm. Udział w zespołach wyjaśniających przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy (Proponujemy Państwu pomoc w zakresie przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego oraz sporządzenia pełnej dokumentacji powypadkowej). Merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną, Opracowywanie instrukcji i regulaminów. Opracowywanie programów szkoleń dla poszczególnych grup stanowisk. Pomoc w doborze odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Doradztwo w zakresie organizacji stanowisk pracy. Inne usługi według potrzeb klientów. Usługi w zakresie doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Kadry – HR. Szkolenia z zakresu usuwania azbestu, Usługi świadczymy na terenie całego Kraju!

f