Studia podyplomowe

Zapisując się do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu młodzi ludzie będą mieli szansę uzyskać cenne wykształcenie przyszykowujące do zawodu między innymi spedytora. Placówka jest jedyną tego pokroju w kraju, z roku na rok zainteresowanie dostępną ofertą kształcenia odczuwalnie rośnie. W ramach wielu specjalizacji uczniowie mogą wybrać między innymi zarządzanie nieruchomościami, albo też logistykę obsługi ruchu turystycznego. Prowadzone są też kierunki MBA. Oprócz tego Szkoła kładzie też nacisk na uczenie specjalistycznego słownictwa logistycznego w językach obcych, w tym w języku angielskim.

f