Szkoleniamm.pl

Kadra zarządzająca w firmie budowlanej to specjaliści, którzy muszą posiadać zarówno wiedzę z zakresu technologii budowlanych jak również z zarządzania zespołem. To dla nich przewidziane są kursy dotyczące stylu komunikacji pracownika, doskonalenia kompetencji interpersonalnych oraz systemu komunikacji w firmie.

f