Wzory-prac.pl plan pracy magisterskiej przykłady

Napisanie spisu treści pracy promocyjnej to jeden z pierwszych etapów pisania pracy. Pełni on dwie zasadnicze funkcje: organizacyjną i komunikacyjną. Z jednej strony szereguje zawartość merytoryczną; z drugiej, pełni rolę spoiwa między studentem i promotorem. Wartościowy gotowy konspekt pracy inż może być bazą końcowego jej spisu treści. Spis treści pracy magisterki redagujemy dopiero w momencie zebrania niezbędnych materiałów literaturowych. Niekiedy jest, że promotor wskazuje rozkład całego spisu treści pracy (z reguły w okoliczności, gdy żak samodzielnie nie wyszedł z propozycją rozkładu pracy magisterskiej), wówczas żak zostaje zmuszony do uzyskania pozycji literaturowych trudno dostępnych. Pomocą w tych okolicznościach służą firmy posiadające przykładowe prace, w tym także konspekty. Konspekt pracy dyplomowej składa się z reguły z 3, czterech części o proporcjonalnej objętości. Plan ma być przede wszystkim pożyteczny, ma logicznie wiązać rozwijane w magisterce zagadnienia.

f