Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - studia podyplomowe na WSE Kraków

Wyższa Szkoła Europejska oferuje studentom różnorodne kierunki studiów podyplomowych. Wszystkie przedmioty prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, która chętnie dzieli się zarówno swoją wiedzą jak i bogatym doświadczeniem. Dzięki temu absolwenci są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy a w późniejszym czasie do objęcia odpowiedniego stanowiska pracy. Szczegółowa lista kierunków dostępna jest na stronie internetowej.

f