BHP Lexis

Firma BHP Lexis świadczy usługi na zasadzie outsourcingu.
Zajmuje się: obowiązkami wynikającymi z konieczności zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej, stałą obsługą BHP, szkoleniami BHP, przeciwpożarowymi oraz dotyczącymi pierwszej pomocy, pomocą w uzyskaniu dofinansowania ZUS na poprawę warunków pracy.

f