Pomiary hałasu w środowisku pracy - envilab-eko.com

Ocenianie obciążenia pracą fizyczną, sprawdzanie jakości ochrony przeciw pożarami, ocena ryzyka związanego z konkretnym zawodem to tylko fragment wykonywanych przez nasze doświadczone laboratorium środowiska pracy Envil-Eko usług. Do oferty należy również wykonywanie badania natężenia oświetlenia, sprawdzanie poziomu dźwięku czy stężenia pyłu. Laboratorium tworzy też badania drgań mechanicznych, sprawdzanie stężeń czynników chemicznych oraz badania warunków mikroklimatycznych. Laboratorium dzięki wynikom badań sporządza wymaganą dokumentację.

f