Topsad Agencja Celna

Topsad Agencja Celna załatwia wszelkie formalności przy: odprawy celne importowe, pomoc dla naszych kontrahentów przy należności celnych, podatkowych i innych związanych ze zgłaszaniem towaru przed Urzędem Celnym, doradztwo w sprawach celnych, odprawy celne eksportowe, uzyskanie nr EORI, zgłoszenia osób powracających z mieniem przesiedlenia, zgłoszenia przesyłek pocztowych w Zabrzu, dokonywanie procedur celno -gospodarczych (odprawa czasowa, uszlachetnianie czynne, bierne, wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celno-skarbowe, przetwarzanie pod kontrolą), wypełnianie karnetów TIR, ATA, listów przewozowych CMR, pośredniczenie w wystawieniu i potwierdzeniu świadectw przewozowych EUR. 1, ATR potwierdzających pochodzenie towarów, wystawienie świadectw pochodzenia dla eksportowanego towaru, występowanie o uzyskanie pozwoleń sanepidowskich, weterynaryjnych, jakości handlowej.

f