Companion - systemy wsparcia sprzedaży

Z myślą o zwiększającej się potrzebie fachowego kierowania zespołami handlowymi powstała firma Companion. Firma proponuje system SFA, który usprawnia kompleksowe kierowanie zespołami sprzedaży. Pasjonaci technologii i innowacji specjalizują się w tworzeniu intuicyjnych, mobilnych oprogramowań w celu rozwiązania problemów klientów biznesowych. Firma jest producentem aplikacji wspierających sprzedaż. Dzięki aplikacji Sales Companion przedstawiciele handlowi mają możliwość raportowania swoich wyników sprzedaży do centrali, błyskawicznie składać zamówienia u dystrybutorów, wystawiać faktury w terenie, uzupełniać ankiety audytowe. Zdając sobie sprawę z tego jak znamienny dla produktywności jest rozwój pracowników w firmie, Companion stworzył system zwiększający motywację handlowców. Aplikacja Game Companion ma na celu motywowanie zespołu sprzedażowego poprzez grywalizację. Praktycznym przykładem grywalizacji jest Hansa - gra w której handlowiec przenosi się do średniowiecza przyjmując postać kupca otrzymującego nagrody i wyróżnienia za korzystny handel. Zamiarem gry jest spojrzenie na pracę handlowca w dobrym świetle, wywołanie motywacji wewnętrznej i chęci działania, co w świecie realnym sprowadza się do zwiększenia sprzedaży. W propozycjach firmy jest również People Companion - wsparcie na poziomie tworzenia zespołu (szkolenia, usługi rekrutacyjne, doradztwo w zakresie strategii i rozwoju, coaching handlowców). Firma Companion gwarantuje dopasowanie się do potrzeb swoich klientów i nie zobowiązuje do zawarcia długoterminowych umów. Charakter niekorporacyjnego, wykonującego swoją pracę z pasją zespołu zapewnia rzetelne i indywidualne podejście do każdego klienta.

f