Publiczna infrastruktura informatyczna

XXI wiek to czas, kiedy nastąpiła cyfryzacja i komputeryzacja większości instytucji, zarówno publicznych, jak i tych prywatnych. Nikogo nie zadziwi już chyba to, że publiczna infrastruktura informatyczna polepsza się w każdym urzędzie, w każdym zakładzie, w punktach medycznych, czy na poczcie. Wprowadzanie takich zmian jest czasochłonne i kosztowne, dlatego też w jednych miejscach rozgałęziona infrastruktura informatyczna wdrażana jest szybciej, w pozostałych niestety zajmuje to więcej czas. Najtrudniej zmiany wdrożyć w nastawieniu długoletnich pracowników danej firmy, gdyż pracując wiele lat bez nowoczesnych technologii, traktują je dość krytycznie. Na szczęście ćwiczenia szkoleniowe są w stanie wprowadzić zmiany w nastawieniu do najnowszych rozwiązań i sprawić, że ludzie niechęci przechodzą w stan zadowolenia z ich wdrożenia. Spółka Komtech Sp. z o.o. wdraża takie zmiany bez problemu. Zaznajom się z witryną www.komtech.pl tej firmy.

f