Kurs-rysunku.com

Kurs prowadzony jest w centrum Krakowa przez nauczycieli i architektów z doświadczeniem w nauczaniu rysunku. Poza zajęciami z rysunku szkoła rysunku MDK proponuje uczestnictwo w zajęciach-wykładach przygotowujących do matury.
Szkoła MDK skutecznie naucza rysunku odręcznego poprzez kursy rysunkowe organizowane w pracowni w roku szkolnym i w trakcie wakacji. Szkoła prowadzi zajęcia z rysunku architektonicznego, które są przygotowaniem do egzaminu wstępnego na wydziały architektury oraz architektury krajobrazu w całym kraju.
Zajęcia mają charakter praktycznych ćwiczeń rysunkowych podczas których, kursanci ćwiczą technikę rysunkową na bazie tematów egzaminacyjnych.

f