Vedic Art Marta Kolarz

Jak wyglądają zajęcia na warsztatach Vedic Art?
- tzw. detoks mentalny:
- wyłączamy wewnętrznego krytyka
- wyłączamy swoje role społeczne i schematy działania (ego w naturze się rozpuszcza)
- dajemy sobie prawo do odkrycia potencjału, którym jestem
- przestaję myśleć, zaczynam być (stan pomiędzy myślami) – jestem w kontemplacji

Cały proce jednego stopnia trwa 4 dni
Kursy odbywają się systematycznie w całej Polsce, najczęściej w systemie weekendowym.
Czym jest Vedic Art?
- Jest jedną z metod samorozwoju czy samopoznania.
- narzędziem tej metody jest malowanie, jednak nie jest ono celem samym w sobie
- jej nadrzędnym zadaniem jest transformacja naszych blokad i ograniczających przekonań w jedno przeświadczenie: że wszystko jest możliwe – a to powoduje, że nasze życie się zmienia - podnosi się jego jakość w każdym aspekcie. JAK TO SIĘ DZIEJE?

Zdobywamy umiejętność świadomego reagowania i działania w każdej sytuacji, która nas spotka.
Idea tej metody polega na tworzeniu obrazów malarskich jako praktycznych zadań w kontekście tworzenia naszego najważniejszego arcydzieła - naszego własnego życia.
- każdy żyje w świecie swoich ograniczeń (to samo dla jednego będzie łatwe, dla drugiego niewykonalne). Ograniczające przekonania są nam podawane od najmłodszych lat (rodzice, przedszkole, szkoła, telewizja, radio). Ktoś policzył, że od narodzin do dojrzałości słyszymy ponad 100 tys godzin taśm z ograniczeniami. Nasza podświadomość jest tego pełna i widzimy świat przez ich pryzmat - w ograniczony sposób. Działamy schematami, automatycznie, często bezrefleksyjnie.

To powoduje, że kiedy pojawi się jakiś problem - nowa sytuacja - nie potrafimy znaleźć rozwiązania. VedicArt ma za zadanie przywrócić nam naszą kreatywność sprzed momentu słuchania tych taśm. Przywrócić stan radosnego, ciekawego świata dziecka, dla którego wszystko jest możliwe.

f