Chrzest Duchem Świętym

Mieszczący się we Wrocławiu protestancki kościół Nadzieja Świata gromadzi wiernych wierzących, że jeżeli chcą dobrze wypełniać Słowo Boże zawarte w Biblii muszą łączyć się we wspólnoty, nie mogą tego czynić jako pojedyncze jednostki. Członkowie tego kościoła jako nadrzędny cel stawiają sobie dostąpienie do łaski uzyskania chrztu w Duchu Świętym. Członkowie i wierni kościoła Nowa Nadzieja wierzą, że tylko poprzez chrzest w Duchu Świętym będą mogli w pełni mieć dostęp do oferowanych przez Niego darów.

f