Europejska Rada ds. Pasożytów Zwierząt - esccap.pl

Działalność, którą realizuje nasze stowarzyszenie ESCCAP Polska zajmuje się przygotowywaniem między innymi przewodników dla lekarzy weterynarii, które prezentują prawidłowe zasady zwalczania a przede wszystkim zapobiegania występowaniu pasożytów u psów czy kotów. Jednocześnie przygotowujemy również ulotki, które prezentują rzetelną wiedzę o pasożytach i kierowane są do właścicieli zwierząt różnych gatunków.

f