Marian Piasecki kancelaria komornicza

W Tarnowie mieści się Kancelaria Komornicza Mariana Piaseckiego, który pełni funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie. Komornik prowadzi postępowania egzekucyjne na terenie kraju, ale w głównej mierze jego obszar działania obejmuje gminy: Tarnów Miasto i Tranów gminę wiejską oraz cały Powiat tarnowski. Komornik zajmuje się egzekwowaniem należności pieniężnych lub niepieniężnych od dłużników, prowadzi licytacje zabudowanych oraz niezabudowanych nieruchomości, domów, własnościowego prawa do lokali spółdzielczych oraz ruchomości na zasadach wskazanych przez wierzyciela. Kancelaria jest otwarta od poniedziałku do piątku, a przyjęcia interesantów odbywają się we wtorki i czwartki.

f