Michał Wójtowicz kancelaria notarialna

Notariusz to przede wszystkim zawód zaufania publicznego, zobligowany jest do świadczenia czynności notarialnych zgodnie z obligatoryjnymi przepisami polskiego prawa. Czynności, które wykonuje notariusz, na mocy przepisów prawniczych mają status dokumentu urzędowego. Prowadzone przez nas biuro notarialne w Bielsku-Białej, dokonuje takich czynności, jak: doręczanie poświadczeń, sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń, weksli oraz czeków, spisywanie protokołów, przyjmowanie na depozyt dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, przygotowywanie na żądanie stron innego rodzaju dokumentów.

f