Plac zabaw dla dzieci

Portal o placach uruchomiono z myślą o nieustannie zwiększającym się zapotrzebowaniu na miejsca wypoczynku, takie jak place zabaw czy ogrody. Aktualne prognozy akcentują rozwój inwestycji budowlanych tego rodzaju. Przed władzami samorządowymi obecnie stawia się żądania w rodzaju doposażenie każdej ze szkół w place zabaw, w ramach programu „Radosna Szkoła”. Deweloperzy, których klientami są rodziny z dziećmi, budując osiedla, wyposażają je w place zabaw. Priorytetem inwestorów jest gwarancja bezpieczeństwa użytkowników miejsc rekreacyjnych. Współczesne nawierzchnie na place zabaw spełniają obowiązujące standardy bezpieczeństwa. Portal istnieje z zamiarem promowania kooperacji podmiotów zapewniających wszelkie elementy i wyposażenia placów, np. urządzenia zabawowe czy elementy małej architektury.

f