Prawnik

Działalność na której się skupiamy to Windykacja Wrocław. Koncentrujemy się na odzyskiwaniu należności naszych klientów. Bardzo często pomimo tego, że sprawa jest oczywista dłużnik nie jest w chętny do tego, żeby oddać swój dług. Często bezczynności wierzyciela sprawa, że dług ulega przedawnieniu, a pieniądze po prostu przepadają. Nasza kancelaria robi wszystko, żeby uniknąć takich właśnie sytuacji. Podejmujemy dużo różnych zabiegów tylko w tym celu aby klient odzyskał swoje należności. Nasze działania można podzielić na trzy etapy. Pierwszym jest windykacja polubowna, w ramach której staramy się przekonać dłużnika, ażeby dobrowolnie uregulował należności. Na tym etapie wspomagamy także proces restrukturyzacji zadłużenia dłużnika, w taki sposób, aby istniały realne możliwości spłaty długu. Więcej informacji na naszej stronie www.

f