Tajemnica przedsiębiorstwa - zakaz-konkurencji.pl

Zakaz konkurencji i tajemnica przedsiębiorstwa to nowy blog zajmujący się tematyką zakazu konkurencji. Poruszane są na nim takie zagadnienia jak choćby naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, zakaz konkurencji między przedsiębiorcami, zakaz konkurencji w umowie cywilnoprawnej, tajemnica przedsiębiorstwa, umowa o zachowaniu poufności (NDA) czy klauzula poufności, nieuczciwa konkurencja. Warto oddać się lekturze.

f