Odszkodowania powypadkowe - kancelarialesta.pl

Kiedy wydarzy się niespodziewana kolizja, lub inne zdarzenie losowe, to wówczas każdemu ubezpieczonemu przysługuje stosowne odszkodowanie z tego tytułu. Jego wysokość towarzystwa ubezpieczeniowe szacują najczęściej przy pomocy kosztorysu sporządzanego po dokonaniu oględzin miejsca lub przedmiotu, na którym nastąpiła szkoda. Warto jednak już na samym początku zaznaczyć, że ustalona w ten sposób kwota jest bazową, co oznacza, że każdej osobie przysługuje od niej odwołanie. I jak pokazuje praktyka, naprawdę warto tu się odwołać, gdyż często zdarza się, że zostało orzeczone zdecydowanie zbyt niskie odszkodowanie. Na szczęście nie musimy przechodzić całego tego procesu samodzielnie. Pomóc może nam w tym wyspecjalizowana kancelaria odszkodowawcza Kancelaria Lesta, dla której odszkodowania to niemalże codzienność.

f