EC Systems - systemy pomiarowe

Elektroniczne i mechatroniczne wspomaganie procesów produkcyjnych to podstawowe założenia działalności firmy EC-Systems. Wiele lat doświadczeń w dziedzinie konstruowania, montażu i obsługi urządzeń diagnostycznych oferowanych firmom produkcyjnym zaowocowało nie tylko wysokiej klasy produktami i usługami, ale także wyposażeniem w najnowocześniejsze technologie produkcyjne i narzędzia projektowe. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu oraz bogatej wiedzy załogi EC-Systems oferuje firmom produkcyjnym i usługowym wszelkiego typu systemy elektroniczne służące monitorowaniu, kontroli, diagnostyce i sterowaniu maszyn w przemyśle.
Dzięki usłudze outsourcingu oprogramowania możliwe jest kompleksowe tworzenie całościowych systemów na potrzeby określonych warunków produkcyjnych czy konkretnych potrzeb pomiarowych. Firma zapewnia zarówno konsultacje, jak i opracowywanie, projektowanie i bezpośrednie konstruowanie systemów elektronicznych, oraz ich obsługę wraz z wykonywaniem ekspertyz poawaryjnych czy przygotowywaniem maszyn z elementami rotacyjnymi do prawidłowej pracy. EC-Systems to przykład wykorzystania najnowocześniejszych technologii w służbie bezpieczeństwa i nadzoru produkcyjnego.

f