Młyn kulowy.

Nasza firma przebojowo działa w dziedzinie preparatyki próbek stałych pod kątem dalszej ich analizy. Zaczynając od chwili przygotowania reprezentatywnej próbki akuratnie z bieżącymi normami, niezanieczyszczonej podczas czynności kruszenia, zaś kończąc na sumiennej o powtarzalnej analizie sitowej - sita firmy RETSCH są niezbędne do przygotowania próbek do dalszych analiz laboratoryjnych. Prowadzimy rozdrabnianie oraz homogenizacją próbek przygotowywanych w laboratoriach na potrzeby dalszej analizy, i dokonujemy pomiaru oraz oceny wielkości cząstek materiałów drobnych. Jesteśmy znani z trwałości precyzji. Dzięki takiemu stanowisku jesteśmy liderem w tej branży. Posiadamy wielu odbiorców na całym świecie, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem.

f