Projekt-Solartechnik S.A.

Projekt-Solartechnik S. A. to firma zajmująca się odnawialnymi źródłami energii - w sposób kompleksowy realizuje projekty związane z wykorzystaniem wiadru oraz prądu. Jej klientami są przede wszystkim firmy, pragnące obniżyć rachunki, a także prywatni inwestorzy. Specjalizuje się w projektowaniu oraz budowie farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych. W ramach dodatkowych usług może zająć się poszukiwaniem odpowiednich gruntów pod budowę instalacji, a także późniejszym serwisowaniem farm.
Projekt-Solartechnik S. A., wśród innych tego typu firm na rynku, wyróżnia się kompleksowością oferty. Zatrudnia zespół deweloperski, a także posiada biuro projektowe oraz zaplecze budowniczo-realizacyjne, dzięki któremu jest to możliwe. Oferuje autorskie rozwiązania i systemy montażowe. Zapewnia budowę własnej instalacji PV oraz sprzedaje gotowe komponenty.
Projekt-Solartechnik S. A. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki i Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz partnerem RE-Source Poland. Aktywny udział w tego typu organizacjach jest ważny dla szerzenia podstawowej misji firmy, którą jest rozwijanie sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce.

f