Krakowskie Bronowice Nowe i ich okolice

Strona i należący do niej blog traktują o niegdysiejszym osiedlu Widok - obecnie Bronowicach Nowych i ich okolicach. Całość opiera się przede wszystkim o zdjęcia przedstawiające tu zmiany i aktualny na daną chwilę stan rzeczy. Czasem jest też krótki komentarz pisany, ale nie zawsze jest on niezbędny. Zapraszam do oglądania!

f