Instytut Tele- i Radiotechniczny płytki drukowane

W Warszawie ma swoją siedzibę Instytut Tele- i Radiotechniczny. Zajmuje się przeprowadzaniem badań naukowych oraz pracami z obszaru elektroniki. funkcjonuje również w zakresie przenoszenia rezultatów prac naukowych na zastosowania konkretne. W Instytucie powstają prace związane z e-systemami dla energetyki, układami ultradźwiękowymi oraz piezoelektryką. Jednostka bada też jakość oraz poświadcza wyroby elektroniczne. Wysoki poziom instytutu uwierzytelniają osiągnięcia naukowe jego pracowników. Wyniki prac placówki są szeroko znane i cenione w środowisku internacjonalnym. Na wielu konkursach uzyskują prestiżowe nagrody. Więcej informacji mieści się na stronie.

f