PGR Proeko Recykling

W Legionowie mieści się firma Proeko, której specjalizacja to odbiór odpadów i ich prawidłowa utylizacja ściśle z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami. Wykonujemy nasze usługi zagospodarowania odpadów na obszarze całego kraju. Odbieramy między innymi odpady farb drukarskich, niepotrzebny węgiel aktywny i szlamy z obróbki metali. Zajmujemy się także utylizacją dachówek oraz innych elementów skonstruowanych z azbestu. Dużym problemem w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych są odpady niebezpieczne. Wykonujemy ich prawidłową utylizację, która gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa środowiska oraz zdrowia ludzi.

f